ett forum för Shakespeare i Sverige
Medlem får vår tidskrift Shakespeare 4 gånger per år
Många intervjuer och artiklar från tidigare nummer utlagda. Läs

Prenumerera/bli medlem för 2016 Läs mer
Läs ett helt nummer
(24 sidor) här »


SHAKESPEARE JUST NU OCH FRAMÖVER

STORMEN på Örebro Länsteater

MACBETH på Maximteatern i Sthlm
RICKARD III på Södra teatern i Sthlm
HAMLET - en standup på Boulevardteatern, Sthlm

SHAKESPEARES SAMLADE VERK på Boulevardteatern, Sthlm
ROMEO OCH JULIA på Kulturhuset Stadsteatern i Sthlm
HENRIK V för åk 1-5) i Sundbyberg
(även London och Stratford-upon-Avon)

Läs mer här

SHAKESPEAREKURS I LONDON
19 - 22 JUNI 2017
Läs mer här

Böcker:
Mellan makt och vanmakt
Romateaterns Shakespearesymposium 2015 Läs mer
Shakespeare Calling - the book av Ruby Jand
Läs mer
Fler böcker

Läs mer


Shakespearesällskapet som organisation tar inte ställning i den s.k. "författarfrågan", dvs frågan om vem som skrev Shakespeares pjäser. Enskilda medlemmar har olika uppfattningar, vilket ibland säkert kan framskymta i en och annan allmän artikel i vår tidskrift. På vår hemsida publicerar vi gärna artiklar där olika ståndpunkter förs fram. Välkomna med sådana artiklar!
Roland Heiel, ordförande

-->