ett forum för Shakespeare i Sverige
Medlem får vår tidskrift Shakespeare 4 gånger per år
Många intervjuer och artiklar från tidigare nummer utlagda. Läs

Prenumerera/bli medlem för 2018 Läs mer
Läs ett helt nummer
(24 sidor) här »


SHAKESPEARE JUST NU OCH FRAMÖVER

Läs mer under Aktuellt

I SOMMAR
MACBETH på Arilds vingård nära Höganäs

TVÅ ADELSMÄN FRÅN VERONA I Vadstena
Läs artikel Handling scen för scen
SOMMARNATTENS LEENDE på Gotland
Läs intervju
ATT BOSSA EN BITCH på Gotland
(fritt efter Så tuktas en argbigga)

I HÖST/VINTER
RICKARD III på Uppsala stadsteater
KUNG LEAR på Göteborgs stadsteater
SHAKESPEARES DOTTER på Göteborgs stadsteater
EN VINTERSAGA på Folkteatern, Göteborg
SHAKESPEARE IN LOVE på Kulturhusen stadsteatern, Stockholm
HAMLET på Dramaten, Stockholm
JULIUS CAESAR på Orionteatern, Stockholm
LASSEMAJA OCH HAMLETMYSTERIET på Dramaten, Stockholm

LIVE PÅ BIO
KUNG LEAR
från London, Ian McKellen som kung Lear

_________________________________________

Böcker:
Shakespeare Calling - the book av Ruby Jand
Läs mer
Fler böcker

Läs mer


Shakespearesällskapet som organisation tar inte ställning i den s.k. "författarfrågan", dvs frågan om vem som skrev Shakespeares pjäser. Enskilda medlemmar har olika uppfattningar, vilket ibland säkert kan framskymta i en och annan allmän artikel i vår tidskrift. På vår hemsida publicerar vi gärna artiklar där olika ståndpunkter förs fram. Välkomna med sådana artiklar!
Roland Heiel, ordförande

-->