ett forum för Shakespeare i Sverige
Medlem får vår tidskrift Shakespeare 4 gånger per år
Många intervjuer och artiklar från tidigare nummer utlagda. Läs

Prenumerera/bli medlem för 2018 Läs mer
Läs ett helt nummer
(24 sidor) här »


SHAKESPEARE JUST NU OCH FRAMÖVER

MYCKET VÄSEN FÖR INGENTING i Linköping
Läs intervju
SHAKESPEARES SAMLADE VERK i Stockholm
RICKARD III i Uppsala
SOM NI VILL HA DET i Stockholm
Läs artikel
MYCKET VÄSEN FÖR INGENTING i Lund
STORMEN (4-9 år) i Göteborg
Läs intervju
TRETTONDAGSAFTON Stockholm
Läs artikel
JULIUS CAESAR på bio från London
Läs mer under Aktuellt

Platser kvar på
SHAKESPEAREKURS I LONDON
18 - 21 juni 2018
Läs mer

Böcker:
Shakespeares sonetter på svenska - nu i pocket
Läs mer
Shakespeare Calling - the book av Ruby Jand
Läs mer
The Poems of William Shakespeare 1899
Läs mer
Fler böcker

Läs mer


Shakespearesällskapet som organisation tar inte ställning i den s.k. "författarfrågan", dvs frågan om vem som skrev Shakespeares pjäser. Enskilda medlemmar har olika uppfattningar, vilket ibland säkert kan framskymta i en och annan allmän artikel i vår tidskrift. På vår hemsida publicerar vi gärna artiklar där olika ståndpunkter förs fram. Välkomna med sådana artiklar!
Roland Heiel, ordförande

-->