ett forum för Shakespeare i Sverige
Medlem får vår tidskrift Shakespeare 4 gånger per år
Många intervjuer och artiklar från tidigare nummer utlagda. Läs

Prenumerera/bli medlem för 2018 Läs mer
Läs ett helt nummer
(24 sidor) här »


SHAKESPEARE JUST NU OCH FRAMÖVER

Läs mer under Aktuellt


I HÖST/VINTER
RICKARD III på Uppsala stadsteater
KUNG LEAR på Göteborgs stadsteater
EN VINTERSAGA på Folkteatern, Göteborg
SHAKESPEARE IN LOVE på Kulturhusen stadsteatern, Stockholm
HAMLET på Dramaten, Stockholm
LASSEMAJA OCH HAMLETMYSTERIET på Dramaten, Stockholm
TRETTONDAGSAFTON med Teater Aros, Uppsala (turné)
Fysisk teater är stommen i hela föreställningen, som görs av Teater Aros
avancerade skådespelargrupp bestående av sju nyanlända ungdomar.

LIVE PÅ BIO
KUNG LEAR
från London, Ian McKellen som kung Lear

SHAKESPEAREKURS I LONDON
17 - 20 juni 2019
Läs mer på www.shakespeare.nu
_________________________________________

Böcker:
Shakespeare Calling - the book av Ruby Jand
Läs mer
Fler böcker

Läs mer


Shakespearesällskapet som organisation tar inte ställning i den s.k. "författarfrågan", dvs frågan om vem som skrev Shakespeares pjäser. Enskilda medlemmar har olika uppfattningar, vilket ibland säkert kan framskymta i en och annan allmän artikel i vår tidskrift. På vår hemsida publicerar vi gärna artiklar där olika ståndpunkter förs fram. Välkomna med sådana artiklar!
Roland Heiel, ordförande

-->