ett forum för Shakespeare i Sverige
Medlem får vår tidskrift Shakespeare 4 gånger per år
Många intervjuer och artiklar från tidigare nummer utlagda. Läs

Prenumerera/bli medlem för 2016 Läs mer
Läs ett helt nummer
(24 sidor) här »


SHAKESPEARE JUST NU OCH FRAMÖVER

HAMLET på Spira i Jönköping
Läs intervju
MACBETH på Maximteatern i Sthlm
OTHELLO på Orionteatern i Sthlm
OTHELLO för barn och ungdom i Sthlm
RICKARD III på Södra teatern i Sthlm
LADY MACBETH med 123 Schtunk i Göteborg
ROMEO OCH JULIA på Teater Västernorrland
HENRIK V på Folkteatern Järnet, Karlstad
HAMLET - en standup på Boulevardteatern, Sthlm
SHAKESPEARES SAMLADE VERK på Boulevardteatern, Sthlm
ROMEO OCH JULIA på Kulturhuset Stadsteatern i Sthlm
ROMEO OCH JULIA med Sven Wollter & Evabritt Strandberg
TILLBAKA TILL DEN FÖRBJUDNA PLANETEN i Karlstad

SHAKESPEARES DOTTER på Vasamuséet

SHAKESPEAREVECKA 31 okt. - 4 nov. i Gbg
LÄS & PRATA SHAKESPEARE på Gbg:s stadsbibliotek
HAMLET med Teater Jaguar (turné)
(även London och Stratford-upon-Avon)

Läs mer här

SHAKESPEAREKURS I LONDON
19 - 22 JUNI 2017
Läs mer här

Nya böcker:
Mellan makt och vanmakt
Romateaterns Shakespearesymposium 2015 Läs mer
Shakespeare Calling - the book av Ruby Jand
Läs mer
Fler böcker

Läs mer


Shakespearesällskapet som organisation tar inte ställning i den s.k. "författarfrågan", dvs frågan om vem som skrev Shakespeares pjäser. Enskilda medlemmar har olika uppfattningar, vilket ibland säkert kan framskymta i en och annan allmän artikel i vår tidskrift. På vår hemsida publicerar vi gärna artiklar där olika ståndpunkter förs fram. Välkomna med sådana artiklar!
Roland Heiel, ordförande

-->