ett forum för Shakespeare i Sverige
Medlem får vår tidskrift Shakespeare 4 gånger per år
Många intervjuer och artiklar från tidigare nummer utlagda. Läs

Prenumerera/bli medlem för 2018 Läs mer
Läs ett helt nummer
(24 sidor) här »


SHAKESPEARE JUST NU OCH FRAMÖVER

Läs mer under Aktuellt


I HÖST/VINTER
RICKARD III på Uppsala stadsteater
KUNG LEAR på Göteborgs stadsteater
EN VINTERSAGA på Folkteatern, Göteborg
MACBETH med Framteatern i Stockholm
ROMEO OCH JULIA på Västmanlands teater, Västerås

SHAKESPEARE IN LOVE på Kulturhuset stadsteatern, Stockholm
HAMLET på Dramaten, Stockholm
LASSEMAJA OCH HAMLETMYSTERIET på Dramaten, Stockholm

SHAKESPEAREKURS I LONDON
17 - 20 juni 2019
Läs mer på www.shakespeare.nu
_________________________________________

Böcker:
Shakespeare Calling - the book av Ruby Jand
Läs mer
Fler böcker

Läs mer


Shakespearesällskapet som organisation tar inte ställning i den s.k. "författarfrågan", dvs frågan om vem som skrev Shakespeares pjäser. Enskilda medlemmar har olika uppfattningar, vilket ibland säkert kan framskymta i en och annan allmän artikel i vår tidskrift. På vår hemsida publicerar vi gärna artiklar där olika ståndpunkter förs fram. Välkomna med sådana artiklar!
Roland Heiel, ordförande

-->