PRENUMERERA / BLI MEDLEM
...

... och du får tidskriften Shakespeare fyra gånger om året

Sätt in årsavgiften på pg 133 24 78 - 5.
Eller maila din adress så skickar vi en tidning och ett inbetalningskort.

info@shakespearesallskapet.se

Årsavgifter från 2024:
200 kronor för enskild person
300 kronor för skolor, teatrar och andra institutioner
125 kronor för dem som är under 20 år
75 kronor i tillägg för utlandsadress

Tidskriften innehåller artiklar om Shakespeares liv och verk, analyser av pjäser och sonetter, samt tankar kring de frågor pjäserna tar upp. Några av artiklarna från tidningen kommer att publiceras på denna hemsida, men huvudsakligen kommer de att skrivas för tidningen, som också ska innehålla presentationer av uppsatta pjäser, av nya och gamla filmatiseringar samt tips om användbart material att läsa i anslutning till enskilda pjäser. Vi kommer också att bjuda in gästskribenter med intresse för Shakespeare och hans pjäser att skriva i tidningen.

Adress:
Shakespearesällskapet
c/o Roland Heiel
Mossen 616
473 97 Henån

E-post:
info@shakespearesallskapet.se
Tel:
073 800 50 60

STUDIEMATERIAL

I vår tidskrift finns studiematerial såväl kring enskilda pjäser som kring Shakespeare och hans liv och den tid han levde i.
Artiklar och intervjuer ur tidigare nummer kan läsas under Artiklar.