LIKA FÖR LIKA
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Händelseförloppet i Lika för lika
scen för scen
Text: Roland Heiel
Läs

Lika för lika genom tiderna
Lika för lika i Sverige
Text: Kent Hägglund
Läs

Ytterligare en skenhelig kvinna
Om Isabella i Lika för lika

Intervju: Gigi Stengård
Läs


Att förstå och försvara
Shakespeares rollfigurer
Man ser ofta försök att försvara både
Shakespeares pjäser och dess rollgestalter.

Text: Roland Heiel
Läs


Per Myrberg
Om Lika för lika
– Det är en slags moralitet, om än en egendomlig sådan. Det är många trådar att foga ihop på slutet och det går väl egentligen inte så bra; det är med ett nödrop han får ihop det Shakespeare.
Intervju: Roland Heiel
Läs

Staffan Göthe som hertig Vincentio
Monica Stenbeck har spelat flera roller i Lika för lika

Intervjuer: Kent Hägglund
Läs