EN MIDSOMMARNATTSDRÖM
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Handlingen i En midsommarnattsdröm.
Kortfattad beskrivning scen för scen.
Text: Don Mahan
Läs

Dritëro Kasapi regisserade En
midsommarnattsdröm på Uppsala
stadsteater och Özz Nûjen spelade Puck

– Hermia är 55+ och kär i den gamle rockpoeten
Lysander / Dritëro Kasapi
Läs intervjuer

Puma scenkonst spelade
En midsommarnattsdröm.

Intervju med regissör Elin Skärstrand:

Är det konventioner i samhället som styr
vårt val av partner? Är kärleken begränsad av
våra roller eller finns en äkta kärlek som
bortser från det.
Intervju: Roland Heiel
Läs

Den mångförslagne Botten.
Trots Bottens något galna karaktär –
eller kanske just därför – blir han något av en hjälte.
Text:
Roger Andersson
Läs

En midsommarnatssdröm 411 24 i Mölndal
Det började som en rolig twist, att klä alla karaktärer i alternativt tonårsmode och förflytta dem till en park ...

Läs

Med En midsommarnatssdröm från Göteborg till Alexandria.

Lena Fridell på Backa Teater:
– Jag möter idag studenter som såg pjäsen på högstadiet och tyckte den var fantastisk. Den satte spår hos många för att den var så spännande och sensuell.
Intervju: Roland Heiel
Läs

Thomas Segerström regisserade
En midsommarnattsdröm på Romateatern
på Gotland år 2002.

– Det finns ingen moral varken i tragedierna eller komedierna, utan … that’s life så att säga. Shakespeare berättar historier ur livet och sedan får man själv ta ställning utifrån sin egen erfarenhet.

Intervju: Roland Heiel

Läs

Normbrytande i En midsommarnattsdröm -en queerteoretisk analys av karaktären Puck. C-uppsats vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
"Studiens syfte är att undersöka ambivalensen kring rollfiguren Pucks kön/genus och det sätt på vilken denna karaktär påverkar andra rollfigurer mot större ambivalens genom sitt handlande. "
Text: Hanna Håkanson
Läs