MUNTRA FRUARNA I WINDSOR
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Muntra fruarna i Windsor scen för scen
Text: Roland Heiel
Läs

Muntra fruarna i Windsor genom
tiderna och i Sverige
Text: Kent Hägglund
Läs

John Caird satte upp Muntra fruarna
i Windsor på Dramaten 2009
– Carl Larsson var ett stort geni! Och det finns
ett slags likhet mellan hans bilder och Muntra
fruarna i Windsor.
Intervju: Kent Hägglund
Läs


Börje Ahlstedt spelade Falstaff i
Muntra fruarna i Windsor

Han är ett stort ego, men han har
också ett stort hjärta.

Intervju: Roland Heiel
Läs

Stina Ekblad spelade fru Page i
Muntra fruarna i Windsor

Det finns i alla män en liten Falstaff
som pockar på att komma ut.
Intervju: Roland Heiel

Läs