SONETTERNA
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Om Shakespeares sonetter

1. 'På älskande och galna kokar hjärnan!'
2. Vad är en sonett?
3. Utgivning
Text: Roland Heiel och Don Mahan
Läs

Vad handlar Shakespeares sonetter om?
Text: Roland Heiel
Läs


Lena R Nilsson har nyöversatt sonetterna
– Det känns som om jag också har kommit
människan Shakespeare nära.
Intervju: Roland Heiel
Läs

Eva Ström om Shakespeares sonetter:
– Shakespeares sonetter är outtömliga i sin skildrig av
vad det innebär att vara människa
Text: Eva Ström
Läs

Martin Tegen översatte sonetterna:
– Alla är väl överens om att de 17 första sonetterna är riktade till en ung man.
Intervju: Roland Heiel
Läs


Sven Bjerstedt jämför fem tolkningar
av Shakespeares sonett nr 18
Text: Sven Bjerstedt
Läs

Fem sonetter av Shakespeare
tolkade av Lena R. Nilsson

Läs

Kärlekens ansikten i Shakespeares sonetter
Text: Anna Lejfelt-Sahlén
Läs