VENUS OCH ADONIS
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Intervju med Martin Tegen
som översatt Venus och Adonis
Intervju: Roland Heiel
Läs


Läs några av Martin Tegen tolkningar

Läs

Shakespeare hämtade Venus och
Adonis från Ovidius Metamorfoser
Text: Kent Hägglund
Venus och Adonis i mytologin
Text: Roland Heiel
Några strofer ur Venus och Adonis
tolkade av Niklas Rådström
Läs


Venus och Adonis på CD och som opera
Text: Roland Heiel
Läs