FÖRVÄXLINGAR
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Händelseförloppet i Förväxlingar
scen för scen
Text: Roland Heiel
Läs


Förväxlingar
Förvillelser
The Comedy of Errors.
Historik.
Text: Kent Hägglun
d
Läs

Jalle Lindberg satte upp Förväxlingar
i Norrbotten.

– Från Plautus till Bröderna Marx går en rak linje.
Intervju: Roland Heie
l
Läs