SLUTET GOTT, ALLTING GOTT
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Handlingen i Slutet gott, allting gott.
Kortfattad beskrivning scen för scen.

Text: Roland Heiel
Läs


Slutet gott, allting gott
- historik
Text: Kent Hägglund
Läs

Några tankar kring Slutet gott, allting gott
Text: Gigi Stengård
Läs

Är då Shakespeare en man för alla tider?
I Slutet gott, allting gott lyckas en kvinna få en
ovillig (och odräglig?) man på kroken genom att
i mörkret byta plats med en annan kvinna, lura till
sig ett samlag och bli med barn.

Text: Roland Heiel
Läs


Lennart Kollberg satte upp Slutet gott,
allting gott
på Kungliga Borgen 1963

Intervju: Kent Hägglund
Läs


Ideal under omprövning, relationer i förändring
Text: Ulf Gran
Läs