ÖVRIGT

Vi vill bygga upp en kunskapsbank
om Shakespeare och hans verk på
vår webbplats. Här kan man publicera
artiklar av varierande djup och
svårighetsgrad av såväl nybörjare
som expert.

Professor Robert Maslens rapport
gällande Kiki Lindells doktorsavhandling
Staging Shakespeare’s Comedies with
EFL University Students
. (2012)

Läs (in English)

Simon Callow spelade Shakespeare i
monologen Being Shakespeare
. Läs

Här kan du läsa fyra uppsatser från kursen
Shakespeare in Depth som går på Högskolan
på Gotland varje sommar. Vi tackar kursledaren
Gigi Stengård och författarna för att vi får
publicera dem.

The Forest of Arden in Our Minds
Läs


Patriarchate, Fate, Desire and Imagination

(A Study of Macbeth)

Läs


Filmatisering av Shakespeares Hamlet
- en reflektion

Läs


Lärdomar om makt och ledarskap i Julius Ceasar och King Lear

Läs