MYCKET VÄSEN FÖR INGENTING
© Shakespearesällskapet och respektive skribent

Händelseförloppet scen för scen
Text: Roland Heiel
Läs


Filmhandledning från Svenska Filmintitutet
Text: Pia Huss
Läs


Emma Pallant som Beatrice i Mycket väsen
för ingenting

- Mycket i pjäsen handlar om att inte avslöja vem man
egentligen är.
Intervju: Roland Heiel
Läs

Tamara Harvey gjorde ’Mycket väsen för
ingenting’ på the Globe sommaren 2004:

- Åskådarnas fantasi är mycket större än något
vi kan konstruera.
Intervju: Roland Heiel
Läs